En väg in – förändringsstöd

Vi hjälper er att förbereda och bygga upp ett kontaktcenter utifrån era speciella förutsättningar och målgrupper.

Ett väl fungerande kontaktcenter som svarar på alla slags frågor och tar emot synpunkter har blivit en viktig framgångsfaktor även för offentliga organisationer.

En väg in hjälper din organisation att förbereda och bygga upp ett kontaktcenter utifrån era speciella förutsättningar och målgrupper.

  •  Vi visar vägen metodiskt steg för steg.
  • Vi arbetar möjlighetsinriktat och fokuserar på den potential och de styrkor som finns i din organisation
  • Vi erbjuder väl beprövade metoder och verktyg, samt utbildning i dessa.
  • Vi ger stöd och handledning.
  • Vi genomför delmoment i arbetet.

Vi är baserade i Umeå men jobbar i hela landet.

”Ju fler perspektiv och polariteter, ju mer liv, rörelse och kreativitet, desto större träffsäkerhet i besluten. Både-och-perspektiv ger mer än antingen-eller-resonemang. ”
 Bo Ahrenfelt: ”Förändring som tillstånd”